Osebni razvoj – seminarji

Skupinski ali individualni vikend seminarji in izobraževanja.

Oblikovani so glede na stopnjo zastavljenega cilja ali kot kompletno celoletno izobraževanje.

https://www.facebook.com/kvantnaevolucijacloveka/videos/882781765514091/

top